• شماره تماس:
  • 026-32548676

مناطق تحت پوشش قالیشویی پارسیان

مناطق تحت پوشش قالیشویی پارسیان

مناطق تحت پوشش قالیشویی پارسیان

 کارخانه ی قالیشویی پارسیان بامجوز رسمی از اتحادیه البرز  درجاده ی کرج ماه دشت واقع شده است و دفتر مرکزی آن در کرج واقع گردیده است.