بهترین قالیشویی ، قالیشویی ، قالیشویی در کرج-رفوگری فرش در منطقه کلاک کرج - رفوگری فرش پارسیان در منطقه کلاک کرج - رفع بید زدگی فرش -رفع پوسیدگی فرش- رفع سوختگی و پارگی فرش

بهترین قالیشویی ، قالیشویی ، قالیشویی در کرج-رفوگری فرش در منطقه کلاک کرج - رفوگری فرش پارسیان در منطقه کلاک کرج - رفع بید زدگی فرش -رفع پوسیدگی فرش- رفع سوختگی و پارگی فرش


شیرازه که در کناره های طولی قالی قرار دارد اگر در اثر ساییدگی و یا هر عاملی شیرازه ها ازبین برود آنرا بریده و شیرازه نو پیچیده میشودو چنانچه تمام یا قسمتی از آن آسیب دیدگی اتفاق افتاده باشد میتوان آنرا ترمیم کرد که  به آن اشاره خواهد شد. در کل در قالی سه  نوع شیرازه وجود دارد: 
 
۱-شیرازه متصل:
اگر درهنگام بافت قالی، شیرازه پیچیده بشود و انتهای پودها در هر رج داخل آن باشد و بخاطرساییدگی و یا عوامل دیگر این شیرازه از بین برود، آنرا می بریم و چنانچه قسمت ساده بافی آن پهن باشد به روش زیر عمل می کنیم: قالی را روی زمین پهن کرده و در قسمت کناری در خلاف جهت خواب قالی، پرز دو رج در طول قالی از قسمت ساده بافی قالی را بوسیله قیچی از ته کوتاه می کنیم و در ادامه پشت قالی راروی زمین پهن کرده و سوزن شیرازه را با نخی مناسب، انتخاب و بدون آن که سر خامه را گره بزنیم از سر سوزن رد میکنیم. نخ چرم دوزی را کنار جایی که می خواهیم  شیرازه بدوزیم قرار می دهیم. سوزن را از پشت داخل قالی بصورت مایل رد میکنیم جوری که سوزن داخل پرز قالی نشده و موقع فرو بردن سوزن در داخل قالی باید دو رج قبل از لبه و از اولین رج قالی نزدیک ریشه در داخل قالی فرو کرده و بعداز خروج، دوباره سوزن را داخل رج دوم کنیم. توجه داشته باشیم که فاصله ای بین خامه ها وجود نداشته باشد و همیشه سوزن از یک ردیف داخل بشود. به همین صورت تا پایان کار انجام میدهیم و در انتها نخ اضافی را داخل شیرازه پیچیده تا بیرون نماند. نخ چرم دوزی در دوخت قالی در روش شیرازه متصل، مانع جمع شدگی در شیرازه می شود. 
 
۲-شیرازه منفصل:
اگر قسمت ساده باف قالی کم بود و یا وجود نداشت بعد ازینکه قالی از دار پایین آورده شد ، آنرا با استفاده از روش شیرازه منفصل، شیرازه پیچی می کنیم. دراین روش در بازار به صورت متری برای فروش وجود دارد. اگر بخواهیم آنرا تهیه کنیم باید به روشی که در ادامه توضیح داده میشود عمل نمود: ابتدا چند لا چله را متناسب با چله قالی و با طولی بیشتر از طول فرش انتخاب کرده و خامه ای را که از لحاظ رنگ وجنس و ضخامت مناسب با زمینه قالی است تهیه کرده و دو لا به دور این ۳ یا ۴ لا نخ چله قالی دایره ای شکل می پیچیم. جهت اتصال شیرازه منفصل  قالی را بر روی زمین پهن کرده وکناره قالی را بوسیله قیچی تمیز و صاف میکنیم و شیرازه را در کناره قالی قرار می دهیم سپس نخ متناسب با رجشمار قالی انتخاب شده  را وارد سوزن کرده  و سر آن را گره میزنیم و شیرازه را به قالی می دوزیم. روش دوخت زدن به این طریق است که شیرازه پیچیده شده را کنار قالی قرار میدهیم و سوزن را از اولین رج بعد از گلیم باف و ۵ یا ۶ رج قبل از لبه به داخل فرو می کنیم و سپس سوزن را در امتداد پود حرکت میدهیم و آن را داخل شیرازه قالی میکنیم سپس  سوزن را خارج کرده و دوباره از همان محلی که از شیرازه خارج شده بود دوباره وارد شیرازه می کنیم. 
 
۳-شیرازه حصیری:
در بیشتر قالیهای روستایی و عشایری از شیرازه حصیری استفاده میشود. بهتر است در این نوع شیرازه، ابتدا شیرازه را به طور جداگانه تهیه کرده و سپس مانند روش شیرازه منفصل آن را دوخت . بدین صورت که ابتدا ۴ عدد میخ را دو به دو، با فاصله ای بیشتر از طول شیرازه قالی برروی زمین نصب کرده و خامه پشمی را در سوزن شیرازه داخل نموده و خامه را به صورت دو لا کنار هم قرار دهیم. میخهای رو به روی هم را با نخ چله متناسب با شیرازه قالی، که غالباً پشمی هستند رفت و برگشتمقابل میخها حرکت میدهیم طوری که روی هر دو میخ رو به روی هم، یک نخ چله به صورت رفت و برگشت به دور هر میخ، خامه را گره میزنیم و دوباره روی دو میخ کناری تر بعد ازهر رفت و برگشت انتهای چله را گره می زنیم. سپس سوزن نخ شده با خامه را به صورت دو تار از زیر و دو تار از رو عبور داده و دفعه بعد تاری که از روی خامه رد شده ، خامه را از زیر آن رد می کنیم و از روی تار که بار اول خامه از زیر آن رد شده بود، این بار خامه را از روی آن رد می کنیم. سپس ابتدای خامه را در زیر خود خامه پنهان می سازد تا مشخص نشود.
 
:: قالیشویی پارسیان آماده ارائه خدمات شستشوی فرش-لکه گیری-ریشه زنی-دارکشی-رفوگری و دیگر خدمات مربوط به انواع فرش می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های تماس درج شده در سایت قالیشویی پارسیان تماس حاصل فرمایید.

دیدکاه ها غیر فعال هستند.