سال نو قالیشویی پارسیان کرج

سال نو قالیشویی پارسیان کرج


قالیشویی پارسیان کرج |بدون شک امسال نیز همانند سال های گذشته، با تمام خاطره های خوب و بد تمام

می شود و طبیعت، رختی نو به تن خواهد کرد. در این روزها که مردم عزیز ایران، با دلهره احتمال از دست

رفتن سلامتی شان، ایام را می گذرانند، فضای هیجان انگیز و شیرین شب های نوروزی که هر ساله آن را تجربه

می کردیم، به غریبی سپرده شده است. اما به قول حضرت حافظ که می فرماید:

  رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

دیر یا زود، سایه این دلهره نیز از بام ایران زمین، محو می شود و دوباره امید، پشت پنجره خانه ها لبخند

خواهد زد و باز عالم و آدم، شتابان به استقبال بهار می روند تا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند و دوباره

جامه نو به تن کنند، زمین نفسی تازه می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها دهان باز می کنند و بلبل و

پروانه ها مست ز شور می شوند.

آرزو می کنم دل های شما نازنینان، همزمان با تحویل سال، تحولی

همراه با آرامش و سلامتی را به خالصی دعای “حول حالنا الا احسن الحال” تجربه کند و اراده خداوند متعال،

برای شما هم میهنان رقم بزند.

قالیشویی پارسیان کرج

دیدکاه ها غیر فعال هستند.